เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง มอบหมายให้ครูสันติ ดำมุสิก และครูชุตินันท์ คงท่าเรือ นำนักเรียนฝีพายเรือพรพระพิรุณ เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)