ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นตำนานแห่งชุมชน 179 ปี

เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ควบคุมเรือ ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการเรือ ฝีพายเรือ”พรพระพิรุณ” ณ สนามแข่งเรือลุ่มน้ำหลังสวน และมอบเงินสนับสนุน ณ ท่าน้ำบ้านด่าน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นตำนานแห่งชุมชน 179 ปี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)