สารสนเทศด้านการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ และสารสนเทศต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (คลิกดูรายละเอียด)