ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนานาสาระหน้าแถว

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อกท.หน่วยชุมพร ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ โครงการนานาสาระหน้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันศุกร์) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 ณ หน้าตึกอำนวยการ (ลานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกคน