รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว “ตำแหน่งยามรักษาการณ์”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)