นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เพื่อรับทราบปัญหา ข้อชี้แนะต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจความพร้อม และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น