เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และตัวแทนคณะครู นำอาหารเข้าร่วมการออกโรงทาน ในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)