ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565นำโดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมเรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาโรงทาน วัดชลธีพฤกษาราม โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดชลธีพฤกษาราม (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)