ประชุมคณะกรรมการฯ อกท.ภาคใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนายก อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)