พิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากอาคาร 5 เพื่อบูรณะปรับปรุงและทำสีองค์พระพุทธใหม่ และเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐ์สถาน ณ มณฑปหน้าปากทางเข้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)