ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2565 2565 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)