ประชุมโครงการขับเคลื่อน นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมโครงการขับเคลื่อน นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในช่วงบ่ายเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและจุดเน้นในขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและประมง ทั้ง 47 แห่งรับมอบนโยบายและร่วมประชุมฯ ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศีกษาปทุมธานี (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น