ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานในพิธีและพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)