เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยนายสนธยา เพชรรัตน์ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
เพชรรัตน์ บัวอินทร์ : รายงาน