ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุรสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรงและพนักงานแผนงานและความร่วมมือ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนดิลก ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียด)