ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง “ตำแหน่งนักการภารโรง”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศดัง(กล่าว รายงานตัวในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)