ลงนามถวายพระพร

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)