ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธานในโครงการ “ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.2 โดยนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งดำเนินงานโดยงานครูที่ปรึกษาร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภายในงานจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและแนวทางการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)