เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้พบปะกล่าวคำทักทายและให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)