ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรหัสคิวอาร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more

ประกอบอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์ ณ จุดบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ

Read more