เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more

ประกาศเปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน 2/2564

ประกาศเปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกฯ

Read more