ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง ประกาศผลการเรียน แก้ไขผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำ... [อ่าน : 36 ครั้ง]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิธี...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทกษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตก... [อ่าน : 91 ครั้ง]

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอิน...

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถ... [อ่าน : 62 ครั้ง]

#ประกาศ นักเรียน นักศึกษา สามา...

#ประกาศ นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าเช็คผลการเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไล... [อ่าน : 119 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 117 ครั้ง]

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 134 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 294 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 336 ครั้ง]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อม... [อ่าน : 191 ครั้ง]

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีน...

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ร่วมจัดนิทร... [อ่าน : 160 ครั้ง]

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 248 ครั้ง]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 309 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สม... [อ่าน : 49 ครั้ง]

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 286 ครั้ง]

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25...

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 325 ครั้ง]

ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 692 ครั้ง]

เอกสารดาวน์โหลด ดู เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

[อ่าน : 286 ครั้ง]

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ดู ประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมด
มาตรฐานการศึกษา วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1176 ครั้ง]

sar58

[อ่าน : 1227 ครั้ง]

sar59

[อ่าน : 1144 ครั้ง]

sar61

[อ่าน : 1336 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำวิทยาลัย 2562

[อ่าน : 889 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร 62

[อ่าน : 1227 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1221 ครั้ง]

แนะนำ อศจ.

[อ่าน : 1267 ครั้ง]

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม 2561

[อ่าน : 1296 ครั้ง]

แสดงความยินดีฝีพายเรือ วษท.ชุม...

[อ่าน : 1234 ครั้ง]