ข้อมูลครุภัณฑ์
ลำดับที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2554  
2 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2555  
3 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2556  
4 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557  
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558  
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559  
7 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560  
8 ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561