การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้ ชื่อผู้ใ้ชงานและรหัสผ่าน จะเป็นรหัสนักเรียน นักศึกษาของตนเอง โดยสามารถเชื่อต่อกับระบบwi-fi หรือ Lan ภายในวิทยาลัยฯ ตามจุดที่ติดตั้งไว้ให้ #หากใครเข้าระบบใช้งานไม่ได้ให้ติดต่องานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 13:24 น. 552 ครั้ง 111111

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้ ชื่อผู้ใ้ชงานและรหัสผ่าน จะเป็นรหัสนักเรียน นักศึกษาของตนเอง โดยสามารถเชื่อต่อกับระบบwi-fi หรือ Lan ภายในวิทยาลัยฯ ตามจุดที่ติดตั้งไว้ให้ #หากใครเข้าระบบใช้งานไม่ได้ให้ติดต่องานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ