ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ

วัน พฤหัส ที่ 7 พฤษภาคม 2563, เวลา 15:53 น. 426 ครั้ง 111111

 

 

#ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cJn-Va4sRUOrWpbZ9gAsNJaCTvUc0SJAjJeEhayQ7yNURTVWM0NBSVFEWUhJNkpCME1PVTBYVkZHMi4u