วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการอบรมออนไลน์ Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่คณะครู อาจารย์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ขอบคุณวิทยากร จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร #ครูวิษนุ ส่งศรี (T1) #ครูศุภลักษณ์ บุญญสิทธิ์ (T2) #ครูอำนาจ เสมอวงศ์ (T3)

วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563, เวลา 20:03 น. 428 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :