ให้นักเรียน/นักศึกษาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

วัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563, เวลา 16:21 น. 443 ครั้ง 111111

 

ประกาศ ให้นักเรียน/นักศึกษาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKcS9bSYDEqjzDLQSmr5aQpxU17YwuuqOSM_XYpptpETd6w/viewform

รูปภาพประกอบ :