วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ต้อนรับนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้ตรวจราชการ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน 1/2563

วัน อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563, เวลา 14:40 น. 368 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :