วันที่ 25 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ (Quality Durian Production) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) นายอำเภอทุ่งตะโก (นายสมยศ ณ นคร) ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรภาคใต้ (นายวิศวะ คงแก้ว) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วัน พฤหัส ที่ 25 มิถุนายน 2563, เวลา 21:35 น. 331 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :