วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร นำโดยนายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายธาริน เหมวิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 20:49 น. 121 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :