ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกิจกรรม การอบรม ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง ในงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงาน 150 คน โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี และ นายธีพัต ธีรเมธาวิทย์ วิทยากรระดับ 9 กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า และกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน #ภาพจาก pr.สอศ

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 20:57 น. 234 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :