ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกิจกรรม การเรียนสายสามัญ สู่สายวิชาชีพ ในงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงาน 150 คน โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 21:05 น. 182 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :