กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562, เวลา 19:49 น. 607 ครั้ง 111111

วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ" ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 
รูปภาพประกอบ :