ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปณชัย เพชรปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

วัน จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562, เวลา 21:18 น. 724 ครั้ง 111111

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปณชัย เพชรปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

รูปภาพประกอบ :