รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียด)