แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะทำงาน และคณะครูตัวแทนแผนกวิชา แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านพัฒนศึกษา 2. โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 3. โรงเรียนท่าแพราษฎร์พัฒนา 4 โรงเรียนบ้านคอกเหนก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566