กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมนำขนมแจกเด็กที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำขนมปังปี๊ป จำนวน 2 ปี๊ป มาร่วมแบ่งปัน ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)