ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายสถิตย์ จันทร์มณี ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเข้าเยี่ยมชม แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาประมง โดยมีคณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม