ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และรับฟังแนวทางการพัฒนาวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่