ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฐานปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่