“วันสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสแสะสรงน้ำขอพรพระพิรุณ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณลานอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่