ประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประชุมชุมชน​ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4 ณ​ ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้​ อศ.กช. หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมทราย​ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่