ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 440408415_877261974208036_3356182189200843634_n-1024x768.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่