แนะแนวนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายชวนากร ฉิมเรศ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และร่วมแนะแนวนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่