ร่วมพิธีรับพระราชพระบรมฉายาลักษณ์

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นางกาญจนา นาคนิยม ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดภาพ 8.25 x 11.75 นิ้ว เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่