ประชุมคณะประธานอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 5 -6 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะประธานอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อหารือและวางแผนเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ในปีการศึกษา 2567 โดยได้รับการเกียรติจาก โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุม และนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมการจัดงานภายใต้ ภายใต้ชื่อ “เกษตรชายแดนใต้ เทิดไท้องค์อุปถัมภ์ ผู้นำนวัตกรรม วัฒนธรรมพหุภาคี นครีสโตย” จาก นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีสตูล ณ ห้องประชุมนครีสโตย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่