ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 55A00/62 และอาคารหลังคาคุลมอเนกประสงค์ (เพิ่มเติมเวที) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่