โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นางกาญจนา นาคนิยม หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนางสาวมูนี สะแวบาโง ครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาขากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) อาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2565ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น