พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ อกท.หน่วยชุมพร ร่วมกับอำเภอทุ่งตะโก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)