เชิญชวนร่วมโครงการอาชีวะเกษตรจิตอาสาพัฒนาฯ

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะเกษตรจิตอาสาพัฒนาวัดเทพนิมิตวนาราม ในพฤหัสบดีวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วัดเทพนิมิตวนาราม ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการอาชีวะเกษตรจิตอาสาพัฒนาวัดเทพนิมิตวนาราม ไปลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ที่ห้องชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2565